Velkommen til Laksevåg videregående skole
Hopp over meny

Velkommen til Laksevåg videregående skole

 

Faste oppslag

facebook

Timeplaner

(Velg "Timeplan" og finn klassen din i rullegardinmenyen)

    

Skolerute 2014-2015

 Ny Skolereglement fra 01.august 2014 

 

 

Buss til og fra skolen   

Om elevpc her

Informasjon om ny pc-ordning les mer   

 hentet fra workspace26

Foresattepålogging
Skolearena
her

                                     

Nyheter 

Streik

Det pågår for tiden en lovlig arbeidskonflikt og noen klasser ved Laksevåg videregående skole er fra 21.8.14 berørt av denne.
 
Elevene har fått informasjon om ny timeplan, en for inneværende uke og en for uken etter.
 
Pga endringer i streikeuttaket fra 25.8 er noen av timeplanene endret. Sjekk derfor timeplanen på hjemmesiden eller på ITSL Elevinfo 14-15.
 
Elevene blir permittert fra den undervisningen det ikke er mulig å gjennomføre. Elever som ikke møter til oppsatt undervisning får registrert fravær. Ved fravær fra alle timeplanlagte undervisningstimer en dag, skal det registreres heldagsfravær, uavhengig av antallet timer.
 
Opplæringen ved Særskilt tilrettelagt avdeling (STO) går som normalt.
 
Timeplaner ved streik:   
 
Det er viktig å følge med på skolens hjemmeside – her vil vi holde deg informert om eventuelle endringer.
 

 

 Tobakksfri skoletid

 

Kjemi og prosess ved Laksevåg VGS får positiv omtale i HFK sitt internasjonale nyhetsbrevHER                                                      

 

Programfagtilbudet for studiespesialiserende
her

Programfag/blokkskjema 2014-2015
Skjema for elever som går
i ST VG 1 her
VG 2 her

 

Studiespesialiserende programområde VG1 :
Forsøksordning med én karakter i norskfaget
 
Se
her

                                                                              

 

Skolens internasjonaliserings-
prosjekter
her 

 

Realister
Vi satser på realfag. Tilbud til jenter og gutter som ønsker å blir enda bedre i matte, bio, kjemi og fysikk. Les om dette her    

 http://org.uib.no/jentenettverk/